MILJÖ & KVALITET
Modanas miljöpolicy.Photo by Matthew Smith on Unsplash

MILJÖ & KVALITET


Modana Form & Inredning strävar efter att skydda och bevara naturen genom att göra medvetna och aktiva val för ett ekologiskt hållbart samhälle.
Vår verksamhet anpassas löpande i alla led genom att minska användningen av insatsmaterial, minimera miljöbelastningen i samband med resor, minska energiförbrukning samt förbättra avfallshanteringen. Därför arbetar vi kontinuerligt med att undersöka, utveckla och följa upp vår verksamhet i syfte att minimera negativ miljöpåverkan.


FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER & FÖRBÄTTRINGAR

Kretsloppstänkande och förebyggande av miljöstörningar eftersträvas så långt det är möjligt. Vi vill också ständigt förbättra vår verksamhet genom att följa utvecklingen på miljöområdet, ta till oss och använda nya miljövänliga produkter.


VÅR MÅLSÄTTNING

 • Ha en löpande dialog med våra leverantörer kring nya och alternativa miljövänliga material.
 • Använda material från skogsbruk som är godkända av FSC.
 • I första hand använda närproducerat material.
 • Samordna transporter och leveranser.
 • Minimera avfall och återbruka spillmaterial till nya produkter så långt det är möjligt.
 • Återbruka emballage och packmaterial.
 • Källsortera det avfall som vi producerar och löpande förbättra vår avfallshantering.
 • I möjligaste mån använda ytbehandlingsmetoder som ej innehåller onödiga kemikalier.
 • Säkerställa att de produkter vi levererar håller hög kvalitet så att de håller över tid.
  Och där det är möjligt, byggs på ett sätt så att de kan demonteras/återbrukas.
 • Påverka våra kunder att tänka långsiktigt genom att föreslå material som bidrar till mindre miljöpåverkan.


Alla anställda inom Modana Form & Inredning skall:

 • I förväg tänka igenom hur deras arbete påverkar miljön.
 • Ständigt eftersträva att öka sin kunskap och förståelse för miljöfrågor.
 • Sträva efter att tillgodose kundernas miljökrav.
 • Aktivt arbeta med energibesparande åtgärder.
 • Omhänderta avfallsprodukter på ett miljövänligt sätt.
 • Undvika material med miljörisker.


FSCär en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är en förkortning av Forest Stewardship Council® . FSC – märket visar vilka produkter som gjorts av virke från FSC certifierad skog. Det gör att du kan känna dig trygg med att dessa produkter har tillverkats på ett ansvarsfullt sätt.


KVALITET

 • Kundens behov och krav är grunden för vår verksamhet.
 • Alla som kontaktar oss ska bli trevligt och professionellt bemötta.
 • Genom bra rutiner ska vi leverera rätt produkt i rätt tid.
 • De produkter vi levererar ska hålla hög kvalitet så att de kan användas i många år famöver.

Modana Form & Inredning  - ett inredningssnickeri i Åkersberga i Stockholm

Copyright © Alla rättigheter förbehållna - se våra skötselråd